Institucioni

Institucioni > Lajme >

Monitorimit në Terren 13 - 19 Shkurt: 439 kontrolle të ushtruara - 51 shkelje të konstatuara

Strukturat e Monitorimit në Terren kanë vijuar me verifikimet në të gjithë territorin e vendit, në zbatim të Planit Kundër Informalitetit.

 

Gjatë periudhës 13 - 19 Shkurt 2020, janë kryer 439 kontrolle, ndërsa janë konstatuar 51 shkelje. 

Shkeljet më kryesore renditen si më poshtë:

  • 6 subjekte të paregjistruara;
  • 9 tatimpagues të penalizuar për shkeljen e moslëshimit të kuponit tatimor (rasti i parë), ndërsa 1 tatimpagues bllokuar ambientet për 30 ditë kalendarike për moslëshim kuponi tatimor (hera e dytë).
  • 10 tatimpagues me punonjës të padeklaruar, nga të cilët 3 subjekte “biznes i vogël” dhe  7 subjekte “biznes i madh”.
  • 3 tatimpagues janë konstatuar se nuk kanë pasur të instaluar pajisjet fiskale dhe 2 tjerë nuk i mbanin pajisjet fiskale në gjendje pune.
  • 12 tatimpagues janë konstatuar se dispononin mallra pa dokumentacion tatimor.

Administrata Tatimore fton dhe nxit të gjithë tatimpaguesit të vetëdeklarojnë në mënyrë korrekte e në respektim të ligjit, duke ju siguruar se monitorimi do të përfshijë çdo subjekt, që prish konkurencën e ndershme në treg.