Institucioni

Institucioni > Lajme >

#ShqipëriaSolidare

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve fton të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga termeti. #ShqipëriaSolidare

Për t’i ardhur në ndihmë të gjithë familjeve të dëmtuara nga tërmeti janë vendosur në dispozicion disa llogari bankare.

Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, Emergjenca ” në bankat e nivelit të dytë:

 

Banka Credins

IBAN ne ALL (Lek):            AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001

IBAN ne EUR:                   AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003

IBAN ne USD:                   AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

 

Banka Raiffeisen

IBAN ne ALL (Lek):            AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945
IBAN ne EUR:                   AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945
IBAN ne USD:                    AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945

 

Banka ProCredit

IBAN ne ALL (Lek):           10-86135000-01

IBAN ne EUR :                  10-86135001-02

IBAN ne USD:                   10-86135002-03

 

Banka Kombëtare Tregtare

IBAN ne ALL (Lek):           AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA

IBAN ne EUR:                  AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA

IBAN ne USD:                   AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

 

Tirana Bank

IBAN ne ALL (Lek):            AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011

IBAN ne EUR:                     AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012  

IBAN ne USD:                     AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010  

 

Intesa SanPaolo

IBAN ne ALL (Lek):            AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701

IBAN ne EURO:                   AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN ne USD:                     AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

 

Union Bank

IBAN ne ALL (Lek):            AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413

IBAN ne EURO:                   AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221

IBAN ne USD:                     AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

 

Societe Generale Albania

IBAN ne ALL (Lek):            AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534

IBAN ne EURO:                   AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536

IBAN ne USD:                     AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

 

Banka Credit Agricole

IBAN ne ALL (Lek):            AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968

IBAN ne EURO:                   AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963

IBAN ne USD:                     AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

 

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA)

IBAN ne ALL (Lek):           AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928  

IBAN ne EURO:                  AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929  

IBAN ne USD:                    AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929