Institucioni

Institucioni > Administrata Tatimore Qendrore > Jetëshkrime

Delina Ibrahimaj, Drejtor i Përgjithshëm i DPT-së

Zonja Delina Ibrahimaj është diplomuar për Ekonomi Ndërkombëtare në Universitetin Bocconi të Milanos, ku më pas ka përmbyllur me sukses edhe Masterin Shkencor për Menaxhim.
Në vitin 2015 ka mbrojtur Doktoraturën  për Menaxhim të Bankave dhe Financave në Universitetin e Romës, Tor Vergata. 
 
Znj. Ibrahimaj gëzon një ekspertizë të thelluar në analizë ekonomike dhe statistikë, ndërtuar gjatë përvojave të punës në Bankën e Shqipërisë mes viteve 2010-2015, në Kryeministri si Koordinatore për krijimin e një sistemi të integruar të informacionit dhe statistikave operacionale qeveritare, gjatë periudhës 2015-2016. 

Tre vitet e fundit, nga Nëntori 2016 deri në Korrik 2019, Znj. Ibrahimaj ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit të Statistikave (INSTAT).

Znj. Ibrahimaj ka njohuri dhe përvojë të suksesshme në menaxhimin e projekteve, ndërveprim me donatorë e aktorë të tjerë institucionalë të fushës, si dhe aftësi të spikatura në organizim e raportim financiar, në sajë edhe të eksperiencës së saj në menaxhimin e sektorit privat.

Znj. Ibrahimaj ka kontribuar si autore apo bashkëautore në botime dhe studime të rëndësishme në fushat e ekonomisë dhe financës.

Znj.Ibrahimaj është e martuar dhe nënë e dy fëmijëve.