Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore

Mbi raste të tjera për llogaritjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore