Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Procedura e rimbursimit për mallrat në bagazhin personal të udhëtarit