Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Përjashtimi nga TVSH për furnizimin e shërbimeve arsimore