Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Mbi kreditimin e TVSH-së nga blerjet e autoveturave për nevojat e shoqërisë