Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Mbi detyrimin për instalimin e përdorimin e pajisjeve fiskale në aktivitetin tregtar