Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Mbi procedurën e çregjistrimit të tatimpaguesve, persona fizikë