Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Kuponi tatimor i lëshuar nëpërmjet pajisjeve fiskale dhe detyrimi për përdorimin e tyre