Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Detyrimi i tatimpaguesit për t'i dhënë informacion Administratës Tatimore