Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor dhe urdhër bllokimi i llogarive