Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Sekuestrimi i pasurisë dhe urdhëri i sekuestrimit