Institucioni

Institucioni > Publikime > Rimbursimi i TVSH-së dhe Stoku

Rimbursimi i TVSH-së dhe Stoku, T4-2020

Ju percjellim  të pasqyruar informacionin mbi TVSH e rimbursuar për tremujorin e katërt të vitit 2020 si  edhe nivelin e Stokut në datë 31.12.2020.  

Ky publikim bëhet në kuadër të rritjes së transparences dhe informimin e të gjitha palëve që kanë interesë me situatën faktike të rimbursimit të TVSH-së dhe stokut të rimbursimeve.

 

Dokumenta ndihmëse