Fiskalizimi > Të rejat e Fundit >

Njoftim për pajisjet Fiskale aktuale të certifikuara

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dëshiron të sjellë në vëmendjen e të gjithë tatimpaguesve, subjekt i Ligji nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkulllimit”, i ndryshuar, se kanë mundësinë të bëjnë përshtatjen e pajisjeve fiskale ekzistuese në përputhje me këtë ligj.

 

Janë një numër i madh kasash aktuale, të cilat suportojnë Fiskalizimin, përmes implementimit të një softi të ndërmjetëm.

 

Administrata Tatimore, në kuadër të informimit të tatimpaguesve lidhur me certifikimin e kompanive IT, paraqet në listën e mëposhtme versionet e pajisjeve fiskale, të cilat janë certifkuar tashmë në përputhje me këtë reformë. 

 

Nr

Shoqeria e Autorizuar

Kodi i shoqeris e

Modeli

Kodi i Modelit

Nr. i autorizimit ( K.M.F )

1

A.E.DISTRIBUTION

AE

NESSO ALI

AE02

AE02001491536136

2

A.E.DISTRIBUTION

AE

ZIP EJ

AE01

AE01001342913630

3

A.E.DISTRIBUTION

AE

GRILLO EJ

AE04

AE04000108170599

4

A.E.DISTRIBUTION

AE

SWEDA PC

AE03

AE03000603569762

5

A.E.DISTRIBUTION

AE

GB01

AE50

AE50000001598896

6

A.E.DISTRIBUTION

AE

DI 50

AE05

AE05000001370906

7

A.E.DISTRIBUTION

AE

QPRINT m

AE20

AE20000001669190

8

BNT ELEKTRONICS

BN

Super Cas

BN03

BN03000140552586

9

BNT ELEKTRONICS

BN

CRL

BN06

BN06000111168353

10

BNT ELEKTRONICS

BN

CRD

BN01

BN01000123137699

11

BNT ELEKTRONICS

BN

ACLAS CR

BN07

BN07123457847828

12

BNT ELEKTRONICS

BN

MP55L

BN32

BN32123321370181

13

BNT ELEKTRONICS

BN

PP7X

BN08

BN08000001576502

14

BNT ELEKTRONICS

BN

ACLAS

BN09

BN09000004313365

15

DAISY & ETM

DE

Expert

DE10

DE10000222956967

16

DAISY & ETM

DE

Micro

DE20

DE20000111855293

17

DAISY & ETM

DE

ex 300

DE30

DE30000001593677

18

DAISY & ETM

DE

CR21

DE50

DE50000001653465

19

DAISY & ETM

DE

QPRINT Fl

DE40

DE40000001106319

20

DAISY & ETM

DE

HWT CR10

DE60

DE60000003184803

21

I.V.A.ELEKTRONIK

IV

MP-55L

IV04

IV04222444524178

22

.V.A.ELEKTRONIK

IV

MP 55B

IV06

IV06555666319379

23

.V.A.ELEKTRONIK

IV

DP-50

IV11

IV11888999629550

24

I.V.A.ELEKTRONIK

IV

DP 500

IV31

IV31000002148931

Ftojmë të gjithë tatimpaguesit që të bëjnë verifikimet përkatëse me listën e mësipërme për llojin e tyre të pajisjes Fiskale.

 

Administrata Tatimore mbetet në dispozicionin tuaj dhe për çdo pyetje apo paqartësi lidhur me procesin e Fiskalizimit mund të drejtoheni në çdo moment në platformën Help Desk, në faqen http://helpdesk.tatime.gov.al.