Fiskalizimi > Të rejat e Fundit >

Njoftim për certifikimin e paisjeve fiskale, të certifkuara në përputhje me projektin e Fiskalizimit

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në kuadër të informimit të tatimpaguesve lidhur me certifikimin e kompanive IT si dhe vijimin e përdorimit të paisjeve fiskale ekzistuese, në kuadër të ligjit Nr.87/2019 "PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT" bën publike listën e versioneve të paisjeve fiskale të cilat janë certifkuar tashmë në përputhje me projektin e fiskalizimit si më poshtë:

Kompania BNT ELEKTRONICS me këto versione pajisjesh:

1

BN

BN03

Super Cash S

2

BN

BN06

CRL

3

BN

BN07

ACLAS CRB

4

BN

BN32

MP55L

5

BN

BN04

CRLX

6

BN

BN05

CRBX

7

BN

BN91

Super Cash Plus


Kompania Iva Elektronik, me këto versione paisjesh:

1

IV

IV04

MP-55L

2

IV

IV06

MP-55B

3

IV

IV05

DP-25


Kompania Daisy & ETM, me këto versione pajisjesh:

1

DAISY & ETM

DE

DE10

Expert

2

DAISY & ETM

DE

DE20

Micro,  CompactM


Ftojmë të gjithë tatimpaguesit që të bëjnë verifikimet përkatëse me listën e mësipërme për llojin e tyre të paisjes Fiskale.

Administrata Tatimore mbetet në dispozicionin tuaj dhe për çdo pyetje apo paqartësi lidhur me procesin e Fiskalizimit mund të drejtoheni në çdo moment në platformën Help Desk, në faqen http://helpdesk.tatime.gov.al.