Fiskalizimi > Të rejat e Fundit >

Njoftim mbi publikimin e Portali SelfCare për Fiskalizimin

Administrata Tatimore njofton të gjithë tatimpaguesit se, në e-Albania është publikuar Portali SelfCare, në versionin Test dhe Live.

Me fillimin e zbatimit të procesit të Fiskalizimit, aplikimi nëpërmjet këtij portali do të jetë i nevojshëm për të kryer procedurat e raportimit për Fiskalizimin nga të gjithë tatimpaguesit.

Ju inkurajojmë që fillimisht, të përdorni këtë modul në versionin Test, me qëllim familiarizimin me funksionalitet e implementuara si dhe kryerjen e veprimeve testuese pa asnjë efekt në raportimin tatimor.

Ndërkohë që, në versionin Live do të mund të kryeni të gjitha veprimet e nevojshme për raportimet e fiskalizimit për të dhënat e njësisë së biznesit, operatorit, faturat e fiskalizuara, çeljen e arkës, etj.

Secili nga versionet e publikuara përmban edhe manualet përkatëse të përdorimit për çdo funksionalitet të implementuar.

Portali SelfCare aksesohet nëpërmjet E-Albania dhe dy materialet bashkëngjitur këtij njoftimi ju njohin me mënyrën e log-imit në secilin nga versionet e tij (Test dhe Live, linket përkatëse i gjeni në dokumentat bashkëlidhur këtij njoftimi).

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve inkurajon të gjithë tatimpaguesit të njihen me portalin SelfCare, të përdorin versionin Test të tij dhe më pas të regjistrohen për të qenë përdorues, duke paraprirë në këtë mënyrë plotësimin e të dhënave të dosmosdoshme për procesin e Fiskalizimit.

Dokumenta ndihmëse