Kontakte > DPT në ADISA >

Sportele të DPT në ADISA

Qyetarët, bizneset dhe tatimpaguesit mund t’i drejtohen sporteleve të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në qendrat që ofrojnë shërbime publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop) të ADISA-s, (Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara).  Qendrat për shërbime publike të integruara ku do të gjeni sportele të DPT-së, gjenden në qytetet Kavajë, Krujë, Fier dhe Gjirokastër.

ADISA Kavajë
“Pallati i Kulturës i Kavajës” Kati i I-rë, pranë Shëtitores “Josif Buda” Kavajë.

ADISA Krujë
“Lagjia numër 1” Krujë.  

ADISA Fier
“Shtepia e Ushtarakeve” Lagjia 11 Janari, Fier, Albania

ADISA Gjirokastër
Bulevardi 18 Shtatori, Ish Shtëpia e Oficerëve, Gjirokastër

Email 
informacion@adisa.gov.al