Kontakte > Qendra e Thirrjeve >

Qendra e Thirrjeve

Qendra e Thirrjeve është një ndër kanalet e informimit , i cili është ngritur për t’ju gjendur më afër dhe më shpejt nevojave të qytetarëve.
Shërbimi ofrohet pa pagesë duke telefonuar në numrin e gjelbër 0800 00 02

Për shkak të situatës së diktuar nga emergjenca COVID-19, orari i funksionimit të Qendrës së Thirrjeve do të jetë:
E Hënë- E Premte ora 08:00-13:00