Institucioni

Institucioni > E drejta për informim > Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinator për të drejtën e informimit

Hermelinda Hysenaj

hermelinda.hysenaj@tatime.gov.al


Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Rr. Gjin Bue Shpata, pranë Stadiumit “Selman Stërmasi”

E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00- 14:00