Institucioni

Institucioni > Qendra e Thirrjeve >

Qendra e Thirrjeve

Orari i funksionimit të Qendrës së Thirrjeve është:

E Hënë- E Enjte ora 08:00-16:30     

E Premte ora 08:00-14:00 

Qendra e Thirrjeve, është një shërbim i ri dhe i pari i këtij lloji, që ju ofron sipërmarrësve dhe qytarëve informacion dhe asistencë pa pagesë përmes telefonit. Duke telefonuar në numrin e gjelbër 0800 00 02 ju do të lidheni me një operator i cili do t’ju ofrojë asistencë në kohë reale për pyetje rreth:

  • Deklarimit elektronik
  • Legjislacionit tatimor
  • Çështje të tjera për administratën tatimore (shërbime të Administratës Tatimore)

Në varësi të kompleksitetit të pyetjeve tuaja, asistenca mund t’ju ofrohet drejtpërsëdrejti nga specialistët tanë ose do të transferohet tek ekspertët respektivë të Administratës Tatimore.

Kjo strukturë e re në organikën e DPT u ngrit me qëllimin për të qenë më pranë nevojave tuaja. Lehtësimi i komunikimit me tatimpaguesit dhe biznesin është në fokusin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe një nga objektivat strategjikë prioritarë të saj.