Institucioni

Institucioni > Publikime > Rimbursimi i TVSH-së dhe Stoku

Rimbursimi i TVSH-së dhe Stoku

Në këtë faqe do te gjeni të pasqyruar informacionin mbi TVSH e rimbursuar për tremujorin e dytë të vitit 2020 si dhe nivelin e Stokut në datë 30.06.2020.  
Ky publikim bëhet në kuadër të rritjes së transparences dhe informimin e të gjitha palëve te interesuara me situatën faktike të rimbursimit të TVSH-së dhe stokut të rimbursimeve

 

Dokumenta ndihmëse