Legjislacioni

Legjislacioni > Marrëveshje ndërkombëtare >

Marrëveshje ndërkombëtare

Marrëveshje të ratifikuara nga Kuvendi “Për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e Evazionit Fiskal”, të cilat janë në fuqi.

Nr.
Shteti
Ratifikuar me Ligj
Fletorja Zyrtare
Me efekte
Nr.
datë
Nr.
datë
faqe
nga data
1
POLONI
7783
26.01.1994
1
28.02.1994
11
01.01.1995
2
RUMANI
7857
26.01.1994
15
10.11.1994
683
01.01.1995
3
MALAJZI
7822
11.05.1994
6
23.06.1994
337
01.01.1995
4
HUNGARI
7686
15.03.1993
4
09.04.1993
262
01.01.1996
5
TURQI
7858
21.09.1994
15
10.11.1994
684
01.01.1997
6
ÇEKI
7999
21.09.1994
21
10.10.1995
921
01.01.1997
7
RUSI
7950 
21.06.1995
15
17.07.1995 
618
01.01.1998
8
MAQEDONI
8305 
12.03.1998 
04.04.1998
261
01.01.1999
9
KROACI
7937
24.05.1995 
12 
16.06.1995 
501
01.01.1999
10
ITALI
7934
17.05.1995 
498 
16.06.1995 
12
01.01.2000
11
BULLGARI
8447 
25.01.1999 
12.03.1999 
203
01.01.2000
12
SUEDI
8357 
03.06.1998 
14 
23.06.1998 
499
01.01.2000
13
NORVEGJI
8446 
25.01.1999 
25.01.1999 
167
01.01.2000
14
GREQI
8000 
21.09.1995 
21 
10.10.1995 
922
01.01.2001
15
MALTË
8667 
23.10.2000 
34 
09.11.2000
1653
01.01.2001
16
ZVICËR
8597 
06.04.2000
28.04.2000
401
01.01.2001
17
MOLDAVI
9036 
27.03.2003 
29 
07.05.2003
935
01.01.2004
18
BELGJIKË
9051 
14.04.2003 
38 
23.05.2003
1279
01.01.2005
19
KINË
9383 
04.05.2005 
43 
13.06.2005
1553
01.01.2006
20
FRANCË
9054 
24.04.2003 
39 
24.05.2003
1307
01.01.2006
21
EGJYPT
9440 
11.11.2005 
93 
08.12.2009
2805
01.01.2006
22
HOLLANDË
9382 
04.05.2005 
43 
13.06.2005
1533
01.01.2006
23
KOSOVË
62/2014
19.06.2014
109
11.07.2014
4228
01.01.2016
24
SERBI, MAL I ZI
9403
19.05.2005
49
23.06.2009
1766
01.01.2006
25
AUSTRI 
9886 
10.03.2008 
44 
01.04.2008
1987
01.01.2009
26 
SLLOVENI 
9938
26.06.2008 
113 
22.07.2008
4977
01.01.2010
27
LETONI 
9937 
26.06.2008 
113 
22.07.2008
4963
01.01.2009
28
KORE E JUGUT
9615 
27.09.2006 
112 
25.10.2006
4371
01.01.2009
29 
BOSNJE-HERZEGOVINA
10000 
29.09.2008 
156
10.10.2008
7680
01.01.2009
30
LUKSEMBURG
10094 
12.03.2009 
42 
10.04.2009
2151
-
31
IRLANDE
10214 
21.01.2010 
15.02.2010
306
01.01.2012
32 
ESTONI
10285 
03.06.2010 
79 
02.07.2010
4115
01.01.2018
33
GJERMANI
10287 
10.06.2010 
81 
05.07.2010
4253
01.01.2012
34
KUVAJT
10292 
01.07.2010 
92 
20.07.2010
4958
01.01.2014
35
SPANJE
10338 
21.10.2010 
154 
2010
8135
04.05.2011
36
SINGAPOR
10402
24.03.2011
42
22.04.2011
1798
01.01.2012
37
KATARI
42/2012 
19.04.2012 
52 
14.05.2012
2639
 01.01.2013
38
INDI
167/2013
31.10.2013
184
20.11.2013
7771
-
39
BRITANI E MADHE DHE IRLANDA E VERIUT
173/2013
05.12.2013
201
27.12.2013
8182
01.01.2014
40
EMIRATET E BASHKUARA ARABE
61/2014
19.06.2014
109
11.07.2014
4228
01.01.2014
41
ISLANDA
14/2015
26.02.2015
38
08.03.2015
1742
01.01.2017
42
Arabia Saudite
40/2019
20.06.2019
103
17.07.2019
8688
01.12.2019
43
Izrael
108/2021
04.11.2021
177
15.11.2021
563
29.12.2021

 

 

Dokumenta ndihmëse