Programi i Transparencës > Informacione/dokumentat që kërkohen më shpesh >

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga DPT

 

 1. Njoftime të ndryshme
   
  1. Njoftim mbi Shkëmbimin Automatik të Informacionit me administratat tatimore homologe.
  2. DPT ofron 2 shërbime të reja online
  3. Njoftim për cregjistrimin e pajisjeve fiskale në rast përdorimi të një zgjidhjeje softuerike të certifikuar.
  4. Fiskalizimi, ecuri pozitive gjatë 4 muajve të parë. Bizneset mund të fiskalizohen që tani
  5. Njoftim mbi afatet e përdorimit të Platformës Qëndrore të Faturave për transaksionet ndërmjet tatimpaguesve dhe Organeve Publike Shtetërore (B2G)
  6. Falja e Sanksioneve Administrative për të gjithë individët që plotësojnë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave brenda datës 30 Qershor 2021
  7. Individët, subjekt i DIVA-s, duhet të deklarojnë edhe të ardhurat e krijuara jashtë Shqipërisë
  8. Administrata Tatimore takim me kompanitë Exchange për Fiskalizimin
  9. Fillon zbatimi i Planit të masave për sezonin turistik 2021
  10. Rikujtesë për pajisje me çertifikatë elekronike
  11. Rikujtesë për individët, subjekt i deklarimit të Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave
  12. Pyetjet-Përgjigjet më të shpeshta nga Shoqatat e Kontabilistëve
  13. Njoftim për tatimpaguesit që kryejnë ndryshime të të dhënave të tyre në QKB
  14. Dorëzimi i deklaratës së TVSH-së dhe librave të shitjes dhe blerjes do të vijojë të kryhet nëpërmjet e-filing
  15. Procesi i Rindёrtimit, lista e subjekteve tё pajisura me autorizim për përjashtim nga TVSH-ja
  16. DPT kujton pёr riaplikim tatimpaguesve qё ju skadon afati i vlefshmёrisё sё certifikatёs elektronike
  17. Monitorimi i të dhënave statistikore të Procesit të Fiskalizimit
  18. Nga 7 marsi, aplikimet për rimbursimin e TVSH-së vetëm online
  19. Njoftim për pagën minimale nga periudha Prill 2022
  20. Nga 1 korriku, deklarata e TVSH-së dhe librat e shitjes/blerjes plotësohen automatikisht nga sistemi i Fiskalizimit
  21. DPT, tatimpaguesve: “Rinovoni certifikatën elektronike për fiskalizimin 30 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë”
  22. Tatimet: Nga 1 korriku bizneset, që ushtrojnë aktivitet nuk mund të lëshojnë fatura të pafiskalizuara
  23. Nga 10 gushti, faturat me status dorёzuar do tё kalojnё automatikisht nё statusin pranuar
  24. Njoftim për pagën minimale
  25. Procesi i Rindёrtimit, lista e subjekteve tё pajisura me autorizim për përjashtim nga TVSH-ja
  26. DPT: 31 Marsi afati i fundit për dorëzimin e deklaratës, pagesës së tatimit mbi fitimin dhe pasqyrave financiare për vitin 2022*
  27. DIVA 2022, 30 prilli afati i fundit i pagesës së tatimit mbi të ardhurat
  28. Transferimi Automatik i Librave të Shitjes dhe të Blerjes, ja pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta mes Administratës Tatimore dhe Tatimpaguesve
  29. NJOFTIM PER TATIMPAGUESIT E TATIMIT MBI VLEREN E SHTUAR: TRANSFERIMI AUTOMATIK I LIBRAVE TË SHITJES DHE BLERJES NGA PORTALI SELFCARE DREJT E-FILING
  30. Rikujtesë Institucioneve Financiare
 2. Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil
 3. Raporte
 4. Publikime
 5. Statistika

  1. Për tu konsultuar me të dhënat e raporteve statistikore, ju lutemi të vizitoni faqen përkatëse në Ministrinë e Financave duke klikuar këtu!
 6. Projekte

  1. Projekti i Shkëmbimit Automatik të Informacionit
  2. Projekti i Asistencës Suedeze
  3. Projekti i Fiskalizimit
 7. Bashkëpunime

  1. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet QKB dhe DPT
  2. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare
  3. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet DPD dhe DPT
  4. Marrëveshje bashkëpunimi lidhur ndërmjet palëve DPT dhe ADISA

Dokumenta ndihmëse