Programi i Transparencës > Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga DPT >

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga DPT

  1. Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga DPT
  2. Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencione
  3. Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
  4. Procedura e ankimimit

Shënim: DPT nuk e ofron këtë shërbim.