Fiskalizimi > Dokumente teknik per zgjidhjet software-ike > Pajisjet fiskale të certifikuara në përputhje me Fiskalizimin

Pajisjet fiskale të certifikuara në përputhje me Fiskalizimin

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në kuadër të informimit të tatimpaguesve lidhur me certifikimin e kompanive IT si dhe vijimin e përdorimit të paisjeve fiskale ekzistuese, në kuadër të ligjit Nr.87/2019 "PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT" bën publike listën e versioneve të paisjeve fiskale të cilat janë certifkuar tashmë në përputhje me projektin e fiskalizimit si më poshtë:

 

Kompania A.E.Distribution, me këto versione pajisjesh:

 

Nr Pajisjet fiskale të certifikuara në përputhje me projektin e Fiskalizimit AED.
1 ZIP EJ AE01
2 NESSO ALPHA AE02
3 SWEDA POINT AE03
4 GRILLO EJ AE04
5 GB01 / GB02 AE50
6 Nesso Alpha AE02
7 DI 50 AE05

 

Nga kompania Daisy & ETM:

 

 

1 Expert 01
2 Micro (versioni kompactM) 

 

Nga Kompania IVA Elektronik:

MP55B IV06 kodi hs804fo517
MP55L IV04 kodi vg48hr765
DP25 IV05 kodi js82kd697
WP50 IV80 kodi ax902ud175
WP25 IV90 kodi hq137oy798

 

 

Nga kompania BNT deri më tani janë :

Aclas CRLX
Supercash Plus
Aclas CRBX
Aclas PP7X

 

 


Ftojmë të gjithë tatimpaguesit që të bëjnë verifikimet përkatëse me listën e mësipërme për llojin e tyre të paisjes Fiskale.

Administrata Tatimore mbetet në dispozicionin tuaj dhe për çdo pyetje apo paqartësi lidhur me procesin e Fiskalizimit mund të drejtoheni në çdo moment në platformën Help Desk, në faqen http://helpdesk.tatime.gov.al.