Fiskalizimi > Lista e subjekteve te çertifikuara >

Lista web e kompanive

Nr Subjekti NIPTI Me para në dorë Pa para në dorë E-invoice Faturë shoqëruese Prodhuesi i zgjidhjes software-ike për regjistrimin e pagesave pa para në dorë të faturave elektronike
1 AED DISTRIBUTION K21915002R  
2 ASSECO SEE K71903039Q    
3 Bilanc L31813006P    
4 BNT Electronics J61817047D
5 Communication Progress K01625001C    
6 DAISY & ETM L04820001N  
7 Dega Kosova Information Technology ne Shqiperi M01920006F    
8 ELTON ZHULEKU L41316032F  
9 Embedded Systems Design and Production L52101183A  
10 HELIUS SYSTEMS K91607030D    
11 Image & Communications Development L01511027P  
12 INFO BUSINES SOLUTIONS L02214022G    
13 Infosoft Software Developer K31418036C  
14 Instituti i Modelimeve në Biznes (IMB) K01410001N      
15 INTECH + K12418001K      
16 IVA ELEKTRONIK J61912013U    
17 Logical L22224014V    
18 MARKETING &DISTRIBUTION J72124001N      
19 MASTER IT L62316009V    
20 MC NETWORKING K72223007O    
21 Nexia AL Consulting L82210031Q    
22 ONETECH L61524016G    
23 PaaSMe L72211050D  
24 SMARTWORK L71928020R      
25 SOFT & SOLUTION L11328009F    
26 S-SYSTEMS K81317008R  
27 TETRA SOLUTIONS K72017027P  
28 TRINISOFT K91512006G    
29 VODAFON ALBANIA K11715005L    
30 2RM LAB L81310069K