Fiskalizimi > Lista e subjekteve te çertifikuara >

Lista web e kompanive

Lista e subjekteve te çertifikuara 

nr subjekti NIPTI certifikimi
1 Daisy ETM L04820001N me para ne dore/ pa para ne dore E-invoice
2 BNT Electronics J61817047D
3  Dega Kosova Information Technology ne Shqiperi M01920006F
4 Communication Progress K01625001C
5 Nexia AL Consulting  L82210031Q
6 SOFT & SOLUTION L11328009F
7 Bilanc L31813006P
8 MC NETWORKING K72223007O
9 TETRA SOLUTIONS K72017027P
10 Infosoft Software Developer K31418036C
11 Image & Communications Development L01511027P

 

nr subjekti NIPTI certifikimi
1 VODAFON ALBANIA K11715005L me para ne dore
2 Instituti i Modelimeve në Biznes (IMB) K01410001N
3 2RM LAB L81310069K
4 ELTON ZHULEKU L41316032F
5 Embedded Systems Design and Production L52101183A
6 Logical L22224014V
7 Info Business Solutions L02214022G

 

nr subjekti NIPTI certifikimi
1 MARKETING &DISTRIBUTION J72124001N pa para ne dore E-invoice
2 2RM LAB L81310069K