Fiskalizimi > Lista e subjekteve te çertifikuara >

Lista web e kompanive

Nr Subjekti NIPTI Me  dhe pa para në dorë Pa para në dorë E-invoice Faturë shoqëruese Prodhuesi i zgjidhjes software-ike për regjistrimin e pagesave pa para në dorë të faturave elektronike
1 Advanced Business Solutions K21710002J      
2 AED DISTRIBUTION K21915002R  
3 ASSECO SEE K71903039Q
4 Bilanc L31813006P  
5 BNT Electronics J61817047D
6 Communication Progress K01625001C
7 DAISY & ETM L04820001N  
8 Dega Kosova Information Technology ne Shqiperi M01920006F    
9 ELTON ZHULEKU L41316032F  
10 Embedded Systems Design and Production L52101183A  
11 FACILIZATION K94702003N      
12 HELIUS SYSTEMS K91607030D    
13 Image & Communications Development L01511027P ✓ 
14 INFO BUSINES SOLUTIONS L02214022G  
15 Infosoft Software Developer K31418036C  
16 Instituti i Modelimeve në Biznes (IMB) K01410001N  
17 Intelligent Systems Albania L01714012M  
18 INTECH + K12418001K      
19 IVA ELEKTRONIK J61912013U
20 KREATX L12121023B  
21 KUBIT AL M11518020T  
22 Logical L22224014V  
23 MARKETING &DISTRIBUTION J72124001N      
24 MASTER IT L62316009V ✓   
25 MC NETWORKING K72223007O ✓ 
26 Nexia AL Consulting L82210031Q  ✓   
27 ONETECH L61524016G  
28 PaaSMe L72211050D  
29 SMARTWORK L71928020R  
30 SOFT & SOLUTION L11328009F  
31 S-SYSTEMS K81317008R
32 TETRA SOLUTIONS K72017027P  
33 TRINISOFT K91512006G    
34 VODAFON ALBANIA K11715005L  
35 2RM LAB L81310069K  
36 Ei3 Software Solution L62221018T
37 Softmogul Albania L62422008A      
38 ONE Telecommunications J61814094W  
39 ILIRIA-98 K11329003H      
40 FBS J72423001R  
41 NDP K32408006C