Fiskalizimi > Lista e subjekteve te çertifikuara >

Lista web e kompanive

Nr Subjekti NIPTI Me  dhe pa para në dorë Pa para në dorë E-invoice Faturë shoqëruese Prodhuesi i zgjidhjes software-ike për regjistrimin e pagesave pa para në dorë të faturave elektronike
1 Advanced Business Solutions K21710002J      
2 AED DISTRIBUTION K21915002R  
3 ASSECO SEE K71903039Q
3 Bilanc L31813006P  
4 BNT Electronics J61817047D
5 Communication Progress K01625001C  ✓
6 DAISY & ETM L04820001N  
7 Dega Kosova Information Technology ne Shqiperi M01920006F    
8 ELTON ZHULEKU L41316032F  
9 Embedded Systems Design and Production L52101183A  
10 HELIUS SYSTEMS K91607030D    
11 Image & Communications Development L01511027P  
12 INFO BUSINES SOLUTIONS L02214022G  
13 Infosoft Software Developer K31418036C  
14 Instituti i Modelimeve në Biznes (IMB) K01410001N  
15 Intelligent Systems Albania L01714012M  
16 INTECH + K12418001K      
17 IVA ELEKTRONIK J61912013U
18 KREATX L12121023B      
19 KUBIT AL M11518020T  
20 Logical L22224014V  
21 MARKETING &DISTRIBUTION J72124001N      
22 MASTER IT L62316009V    
23 MC NETWORKING K72223007O  ✓ ✓ 
24 Nexia AL Consulting L82210031Q  ✓   
25 ONETECH L61524016G  
26 PaaSMe L72211050D  
27 SMARTWORK L71928020R      
28 SOFT & SOLUTION L11328009F  
29 S-SYSTEMS K81317008R
30 TETRA SOLUTIONS K72017027P  
31 TRINISOFT K91512006G    
32 VODAFON ALBANIA K11715005L  
33 2RM LAB L81310069K  
34 Ei3 Software Solution L62221018T