Fiskalizimi > Na kontaktoni >

Na kontaktoni

Administrata Tatimore mirëpret çdo sugjerim, pyetje, apo vlerësim nga ana juaj mbi këtë projektligj, në adresën e e-mail Fiskalizimi.Helpdesk@tatime.gov.al

Ju faleminderit!