Avokati i Tatimpaguesve > Raporte >

Raporte

Mëposhtë do të gjeni disa raporte për veprimtarinë e Avokatit të Tatimpaguesve përgjatë viteve 2013, 2014 dhe 2015.

Dokumenta ndihmëse