Institucioni

Institucioni > Këndi i Biznesit të Vogël >

Këndi i Biznesit të Vogël

Këndi i Asistencës është një hapësirë e dedikuar për tatimpaguesit e biznesit të vogël, të cilët kanë realizuar një qarkullim prej 2.000.000 – 5.000.000 lekësh dhe janë përfshirë në skemën e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar.

Në gjitha drejtoritë rajonale tatimore janë ngritur 13 Kënde të Asistencës për biznesin e vogël. Ato ofrojnë informacion dhe asistencë për çdo tatimpagues në mënyrë që të kuptohet kjo përgjegjësi tatimore, por edhe për të sqaruar çdo paqartësi mbi mënyrën dhe afatet e deklarimit, mbajtjen e dokumentacionit tatimor, hapat që duhen ndjekur etj..

Përveç informacionit të publikuar në këtë hapësirë, asistencë e dedikuar dhe sqarime mund të merren duke kontaktuar me Shërbimin për Tatimpaguesit në çdo drejtori rajonale tatimore, në Qendrën e Thirrjeve duke telefonuar në numrin e gjelbër pa pagesë, 0800 00 02, por edhe përmes shërbimit të Live Chat.

 

NR   Drejtoria Rajonale      Pref. Nr.Tel.        Emri i zyrës Adresa E-mail  
 1 Tirana    04 2425903 Qendra e Shërbimit për Tatimpaguesit, DRT Tiranë Rr. "Nikolla Lena" (përballë shkollës "Sabahudin Gabrani")  dsht_Tirana@tatime.gov.al
 2 Durrësi     052 222 061 Shërbimi për Tatimpaguesit, Durrës Lagjia nr.3, Rr. "Egnatia", Durrës  dsht_Durres@tatime.gov.al
 3 Vlora     033 237055 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Vlorë Lagjia"Hajro Çakërri", pranë Prefekturës Vlorë  ssht_Vlore@tatime.gov.al
 4 Berati     032 235994 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Berat Rr. ''Antipatrea", Lagjia "30 Vjetori" , Kati i II-të, Berat  ssht_Berat@tatime.gov.al
 5 Fieri     034  4222405 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Fier Lagjia "Apollonia", Rr. "Brigada e 11-të Sulmuese", kati i I-rë, Fier  dsht_Fier@tatime.gov.al
 6 Elbasani     054 258 207 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Elbasan Lagjia "28 Nëntori", Rr. "Qemal Stafa", Elbasan  dsht_Elbasan@tatime.gov.al
 7 Korça 0822 43 304 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Korce Lagjia nr. 7, Rr. "28 Nëntori", Korçë  dsht_Korce@tatime.gov.al
 8 Lezha 0215 22467 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Lezhë Lagjia "Besëlidhja", 2 Kullat "Lura", Lezhë  ssht_Lezhe@tatime.gov.al
 9 Shkodra 022 254866 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Shkodër Bulevardi "Zogu i I-rë", DRT Shkodër, Kati i I-rë  dsht_Shkoder@tatime.gov.al
10 Dibra 0218 222 29 Shërbimit për Tatimpaguesit, DRT DIBËR  Lagjia "Aksioni", Bulevardi "Elez ISUFI", Peshkopi  ssht_Diber@tatime.gov.al
11 Gjirokastra 084  262205 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Gjirokastër Lagjia "18 Shtatori" Gjirokastër  ssht_Gjirokaster@tatime.gov.al
12 Kukësi 0242 22628 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Kukës Lagjia nr. 5,Godina e Raiffeisen Bank, Kati II-të  ssht_Kukes@tatime.gov.al
13 Saranda 0852 25264 Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Sarandë Lagjia nr. 4, Rr. "Mit'hat Hoxha" Nr. 151, Sarandë  ssht_Sarande@tatime.gov.al