Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Detyrimi i tatimpaguesve për përdorimin e pajisjeve fiskale dhe lëshimin e kuponit tatimor

Detyrimi i tatimpaguesve për përdorimin e pajisjeve fiskale dhe lëshimin e kuponit tatimor