Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi kreditimin e TVSH-së nga blerjet e autoveturave për nevojat e shoqërisë

Mbi kreditimin e TVSH-së nga blerjet e autoveturave për nevojat e shoqërisë