Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor dhe urdhër bllokimi i llogarive

Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor dhe urdhër bllokimi i llogarive