Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Detyrimi i tatimpaguesit për t'i dhënë informacion Administratës Tatimore dhe për të lejuar hy

Detyrimi i tatimpaguesit për t'i dhënë informacion Administratës Tatimore