Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Afati i ruajtjes se dokumentacionit dhe mbajtja e kontabilitetit për qëllime tatimore

Afati i ruajtjes se dokumentacionit dhe mbajtja e kontabilitetit për qëllime tatimore