Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Dokumentimi për qëllime tatimore. Faturat e shoqërimit

Lëvizja e mallrave dhe dokumentimi i tyre. Faturat dhe fletët e shoqërimit në raste të ndryshme