Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi kalimin e tatimpaguesve nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv

Mbi kalimin e tatimpaguesve nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv