Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Deklarimi dhe llogaritja e kontributeve për personat ekonomikisht aktivë në dy ose më shumë su

Deklarimi dhe llogaritja e kontributeve për personat ekonomikisht aktivë në dy ose më shumë subjekte