Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të vetëpunësuarit dhe punonjësit të pap

Mbi deklarimin dhe llogaritjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të të “vetëpunësuarit” dhe “punonjësit të papaguar të familjes”