Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Fatura tatimore, deklarimi dhe norma e kompensimit për fermerët përfitues nga skema

Fatura tatimore, deklarimi dhe norma e kompensimit për fermerët përfitues nga skema