Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > E drejta e zbritjes së TVSH-së së kompensuar për prodhuesit bujqësorë

E drejta e zbritjes së TVSH-së së kompensuar, për prodhuesit bujqësorë, që përfitojnë nga skema