Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi kufirim minimal të regjistrimit në TVSH

Mbi kufirin minimal të regjistrimit në TVSH