Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi detyrimin për instalimin e përdorimin e pajisjeve fiskale në aktivitetin tregtar

Mbi detyrimin e tatimpaguesve për instalimin dhe përdorimin e pajisjeve fiskale në ambientet e ushtrimit të aktivitetit