Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Ndarja e veprimtarive ekonomike për tatimpaguesit që aplikojnë shkallën e reduktuar të TVSH 6%

Ndarja e veprimtarive ekonomike për tatimpaguesit që aplikojnë shkallën e reduktuar të TVSH-së, 6%