Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Deklarata e TVSH-së, Librat e Shitjes dhe Blerjes

Deklarata e TVSH-së, Librat e Shitjes dhe Blerjes