Fiskalizimi > Pse është zgjedhur ky model fiskalizimi? >

Pse është zgjedhur ky model fiskalizimi?

Modeli i ri shqiptar i fiskalizimit është zgjedhur duke u bazuar në analizimin e modeleve të ndryshme të aplikuara sot në botë. Ekspertë nga Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, AKSHi dhe institucione të tjera, vlerësuan opsione të ndryshme teknike dhe financiare.
Modeli i bazuar në këtë sistem fiskalizimi është përzgjedhur pasi garanton aplikimin e teknologjisë më të fundit, bazuar në standartet e Bashkimit Europian dhe me mundësi më të mira përshtatje për strukturën e ekonomisë shqiptare. I njejti model është aplikuar në shumë vende të BE-së vitet e fundit si në Koraci, Slovaki, Çeki, Sloveni etj.

Ky model I zgjedhur konsiderohet nga ekspertët si më i avancuari dhe më i lehti në zbatim.