Mirë se vini
Kërko:  në:  
   
Skip Navigation Links

 Shërbimet elektronike 

 

Shërbimi ndaj tatimpaguesit 

 


 


 Fletëpalosje "Falja e gjobave dhe e kamatëvonesave tatimore të paguara ndër vite"
 Fletëpalosje "Detyrimi i tatimpaguesve për paisje me regjistruesin fiskal"
   
Shërbimi ndaj tatimpaguesve është në fokus të punës së Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Pranë selisë qendrore të DPT-së ndodhet Drejtoria e Shërbimit dhe Regjistrimit të Tatimpaguesve (DSHT), e përuruar në 15 tetor 2007, ndërkohë që çdo degë e tatimeve në rrethe ka një sektor të veçantë të shërbimit ndaj  tatimpaguesve.       

Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve
Rruga "Gjin Bue Shpata"
Tel. (4) 22 76 840
E-mail:
tps@tatime.gov.al
  


DSHT-ja, ose siç njihet ndryshe, Qendra e Shërbimit të Tatimpaguesve, ju ofron:

 

v Informacion të përditësuar mbi legjislacionin tatimor, dispozitat nënligjore dhe rregulloret (ku përfshihen Vendimet e Këshillit të Ministrave lidhur me tatimet, Udhëzimet e Ministrit të Financave, Manualet Tatimore dhe Urdhrat apo Qarkoret e lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve). I gjithë informacioni i mësipërm gjendet dhe klikuar tek titulli: Legjislacioni Tatimor në të majtën tuaj.

v Asistencë për kuptimin e legjislacionit tatimor, dispozitave nënligjore tatimore dhe rregulloreve;

v Asistencë për kuptimin dhe respektimin e procedurave tatimore;

v Informacion efikas dhe në kohën e duhur për çdo ndryshim në legjislacionin tatimor dhe procedurat tatimore;

v Ndihmë për plotësimin e formularëve tatimorë dhe deklaratave tatimore;

v Asistencë për përdorimin e sistemit të deklarimit dhe pagesës elektronike të tatimeve;

v Trajtim të kujdesshëm dhe të paanshëm të letrave dhe kërkesave tuaja dhe ndihmë e drejtpërdrejtë për përgatitjen e kërkesave me shkrim për probleme tatimore;

v Vërtetime mbi tatimet që ju keni paguar ose detyrimet tuaja tatimore aktuale;

v Mundësi të drejtpërdrejtë për të kontrolluar gjendjet e llogarive tuaja tatimore në Sistemin e Integruar Tatimor të DPT-së;

v Rregullimin e takimeve me zyrtarët tatimorë të DPT-së sipas fushës, në mënyrë që ju të merrni asistencë profesionale në trajtimin e problemeve dhe konflikteve në lidhje me tatimet;

v Transmetimin tek përfaqësuesit e duhur të administratës tatimore të shqetësimeve dhe komenteve tuaja me synim përmirësimin e punës në të ardhmen;

v Trajtim të drejtë dhe konfidencial të informacionit të dhënë nga ju lidhur me tatimpagues të tjerë të cilët ju konkurrojnë padrejtësisht duke mos paguar tatimet;

v Trajtim  drejtë dhe konfidencial  informacionit të dhënë nga ju për inspektorët tatimorë të cilët abuzojnë me detyrën e tyre;

v Bashkëpunim me organizatat dhe përfaqësitë e tatimpaguesve për të përmirësuar shërbimet tatimore dhe për të zgjidhur vështirësitë dhe problemet tuaja.NR

Drejtoria Rajonale

Pref.

Nr.Tel.

e-mail

1

Tatimpaguesit e Medhenj

4

2425902

dsht_Njtm@tatime.gov.al

2

Tirana

4

2425904

dsht_Tirana@tatime.gov.al

3

Durresi

52

222 061

dsht_Durres@tatime.gov.al

Kavaje

55

242718

Kruje

511

22209

4

Vlora

33

237055

ssht_Vlore@tatime.gov.al

5

Berati

32

234 160

ssht_Berat@tatime.gov.al

Skrapar

312

22405

Kuçovë

311

22577

6

Fieri

34

222 405

dsht_Fier@tatime.gov.al

Lushnja

35

222 513

ssht_Lushnje@tatime.gov.al

Mallakastër

313

23213

7

Elbasani

54

258 207

dsht_Elbasan@tatime.gov.al

Gramsh

513

22271

Librazhd

514

22406

Peqin

512

22257

8

Korça

822

43 304

dsht_Korce@tatime.gov.al

Devoll

811

22255

Pogradec

832

22794

Kolonje

812

21729

9

Lezha

215

224 33

ssht_Lezhe@tatime.gov.al

Kurbin

532

22053

Mirditë

216

22501

10

Shkodra

22

254866

dsht_Shkoder@tatime.gov.al

Malësi e madhe

211

22303

Puka

212

22449

11

Dibra

218

222 29

ssht_Diber@tatime.gov.al

Bulqizë

219

22381

Mat

217

23347

12

Gjirokastra

84

2622 05

ssht_Gjirokaster@tatime.gov.al

Permet

813

22344

Tepelenë

814

22405/22194

13

Kukesi

242

22628

ssht_Kukes@tatime.gov.al

Has

214

22175

Tropojë

213

22330

14

Saranda

852

254 20

ssht_Sarande@tatime.gov.al

Delvine

815

22747

 
Konfidencialiteti | © 2011 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve