Mirë se vini
Kërko:  në:  
   
Skip Navigation Links

 Shërbimet elektronike 

 

Legjislacioni tatimor në fuqi 

TATIMI MBI TË ARDHURAT

AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LOJRAT E FATIT, KAZINOTË DHE HIPODROMET

SISTEMI I TAKSAVE KOMBËTARE

TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR

KONTRIBUTET E SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE

DOKUMENTIMI DHE MBAJTJA E LLOGARIVE

PËR TË DREJTËN E AUTORIT

SISTEMI I TAKSAVE VENDORE

FORMULARË TË TJERË
        Konfidencialiteti | © 2011 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve